ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ


Πώς θα ορθοποδήσουν τα δημόσια νοσοκομεία;
Το νομικό καθεστώς, οι μάνατζερ, η κατανομή των πόρων και ο ρόλος του υπουργείου Υγείας


Τρεις ειδικοί παραθέτουν τις απόψεις τους για τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν
αμέσως στο Εθνικό Σύστημα ΥγείαςΤόσο οι ειδικοί επιστήμονες όσο και οι συνδικαλιστές της υγείας επισημαίνουν την αδυναμία της πολιτείας να παίξει τον επιτελικό της ρόλο. Το κράτος-επιτελείο, όπως σωστά το βλέπει η παρούσα κυβέρνηση, πρέπει να στηριχθεί σε δύο πυλώνες. Ο ένας είναι η σωστή πληροφόρηση, ανάλυση, σχεδιασμός και αξιολόγηση και ο άλλος είναι η αποτελεσματική οργάνωση και διοίκηση.Ο εκσυγχρονισμός του δημόσιου συστήματος υγείας, δηλαδή, δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς μία νέα «κουλτούρα» διοίκησης, η οποία όμως δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς εξειδικευμένα στελέχη.


Ο κ. Λυκούργος Λιαρόπουλος είναι καθηγητής Οικονομίας και Οργάνωσης Υπηρεσιών Υγείας του Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. 
Είναι γνωστό ότι οι νοσοκομειακές δαπάνες είναι υψηλές.Όσο αφορά στον δημόσιο τομέα, είναι αναγκαία η λήψη μέτρων ορθολογικής διαχείρισης των πόρων που πραγματικά απαιτούνται,ενώ στα ιδιωτικά θεραπευτήρια και τα διαγνωστικά κέντρα , κρίνεται απαραίτητο να ληφθούν μέτρα που να αφορούν τόσο την πολιτική των τιμών και τον έλεγχο της ποσότητας των υπηρεσιών όσο και τη διασφάλιση της ποιότητάς τους.
Ο κ. Ηλίας Μόσιαλος είναι διευθυντής του Κέντρου Ερευνών Οικονομικών της Υγείας στη London School of Economics. 


Είναι αυτονόητο ότι απαιτούνται δραματικές αλλαγές στη διοίκηση και στη διαχείριση των νοσοκομειακών μονάδων και σε αυτές συμπεριλαμβάνονται η ανάθεση της διοίκησης-διαχείρισης σε ειδικά στελέχη διοίκησης και η εισαγωγή ευλύγιστων αλλά σαφώς προσδιορισμένων προϋπολογιστικών επιλογών.
Αναμφίβολα η τάση για ρυθμιστικές πολιτικές προς ένα σύστημα αποκεντρωμένης (περιφερειακής ή και επιχειρησιακής) λήψης των αποφάσεων και κατανομής των πόρων ανάλογα με τις ανάγκες του πληθυσμού και το παραγόμενο έργο στη βάση κλειστών προϋπολογισμών είναι επιβεβλημένη.

  Ο κ. Γιάννης Κυριόπουλος είναι καθηγητής Οικονομικών της Υγείας στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας.


Εξοικονόμηση δαπανών
Κατά κύριο λόγο, η εξοικονόμηση προέρχεται από δύο τομείς. Ο ένας είναι ότι μειώθηκαν οι μισθοί στον δημόσιο τομέα, ειδικά στα δημόσια νοσοκομεία από εκεί υπήρξε μια εξοικονόμηση για το σύστημα υγείας. Και το άλλο μέτρο το οποίο απέδωσε ήταν η μείωση των τιμών των φαρμάκων. Η μείωση αυτή είχε σαν συνέπεια να εξοικονομήσουν τα ασφαλιστικά ταμεία κάπου 750 εκατ. ευρώ και να μειωθεί επίσης η φαρμακευτική δαπάνη στα νοσοκομεία κάπου 100-150 εκατομμύρια. Αλλά δεν μπορεί να επιτύχει η χώρα τη συγκράτηση της δαπάνης και την αύξηση της αποδοτικότητας μόνο μ' αυτά τα μέτρα.
Αλλαγές που πρέπει να γίνουν
Οι κυβερνήσεις, όταν θέλουν να μειώσουν άμεσα τη δαπάνη για την υγεία, επικεντρώνονται στο φάρμακο. Ωστόσο, το φάρμακο αφορά το 20% των συνολικών δαπανών, ενώ το 80% είναι η παροχή των υπηρεσιών κι αυτός πρέπει παράλληλα να είναι ο μεγάλος στόχος.

Προτάσεις για βελτίωση
Στα πλαίσια του ευρύτερου προβληματισμού για το καλύτερο και αποδοτικότερο μοντέλο διοίκησης που θα μπορούσε να εφαρμοσθεί στα πλαίσια του μικρόκοσμου του νοσοκομείου, θεωρείται πως η Διοίκηση Ολικής Ποιότητα είναι μια φιλοσοφία που μπορεί να δώσει απάντηση στο αίτημα ορθολογικότερης διαχείρισης. Εφαρμόζει ποσοτικές μεθόδους και διαχειρίζεται τους ανθρώπινους πόρους με στόχο τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και όλων των διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα. Ένα σύστημα νοσοκομειακού μάνατζμεντ είναι δυνατόν να κατευθυνθεί από το πρότυπο “Διοίκηση Ολικής Ποιότητας” όπως προτρέπεται και από την Επιτροπή Πιστοποίησης Φορέων Υγειονομικής Περίθαλψης  Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations(JCAHO), προσδιορίζοντας αρχικά τι θέλουν οι ασθενείς, με έμφαση στην ποιότητα και όχι μόνο στο κόστος.
Η συνεχής βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών
Οι στόχοι του οργανισμού θα πρέπει να είναι και στόχοι των εργαζομένων για απόδοση ποιοτικού έργου. Η συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού στους τομείς αρμοδιότητάς τους, στοχεύει προς αυτή την κατεύθυνση. Η ανάπτυξη του προσωπικού ακολουθεί την εκπαίδευση σε σημείο που η Υπηρεσία επωφελείται από τις ανάγκες των εργαζομένων για επιτεύγματα.Προτάσεις για την αντιμετώπιση των νοσοκομειακών προβλημάτων

Η πολύπλοκη διοίκηση του νοσοκομείου,  πρέπει να αντικατασταθεί από ένα ευέλικτο, σύγχρονο και αποδοτικό μοντέλο διοίκησης, το οποίο θα είναι απαλλαγμένο από τα μειονεκτήματα του παρελθόντος και θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του παρόντος και του μέλλοντος(Αλεξιάδης & Σιγάλας, 1999).

Πρέπει να γίνει καθορισμός πρότυπων απόδοσης, που με σαφείς και μετρήσιμους όρους απόδοσης να μετριέται ο βαθμός επίτευξης των στόχων του νοσοκομείου, ώστε να προσδιορίζεται ο βαθμός επιτυχίας-αποτυχίας, να συγκρίνεται η απόδοσή του σε σχέση με τα προηγούμενα έτη αλλά, και με τα άλλα νοσοκομεία. Ποιότητα είναι κυρίως η ποιότητα του ανθρώπου είτε αυτός είναι υπάλληλος είτε στέλεχος. Μπορεί να υλοποιηθεί μόνο με την αλλαγή νοοτροπίας, από την οποία  θα  ενθαρρύνεται η συλλογική εργασία (James, 1998).
WRITER I

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου